KHÓA HỌC PHOTOSHOP

Cách làm ngọn lửa đáng cháy bằng photoshop

Cách làm ngọn lửa đáng cháy bằng photoshop. Trong những hiệu ứng học thiết kế đồ họa thì hiệu ứng ở phần mềm photoshop được sử dụng khá phổ biết và được nhiều người sử dụng. Sau đây là cách làm ngọn lửa đang cháy bằng photoshop.
1.) Tạo 1 file mới , kích thước 500×500 pixel

2.) Nhấn D để phục hồi lại màu nền trước và màu nền sauSau đó lần lưựot vào :Filter > Render > Clouds
Filter > Render > Difference Clouds…
Image > Adjustments > Invert or (Ctrl + I) 3.) Vào Image > Adjustments > Levels or (Ctrl + L)  – thông số như hình

3.)  vào Filter > Distort > Polar coordinates… (Polar to rectangular)
Sau đó vào :
Filter > Render > Lightening effects (try to put same settings…) – thông số như hình

4.) Vào Filter > Distort > Shear…Sau đó uốn dây cung theo các điểm neo mà các bạn tự tạo ra để uốn ngọn lửa

5.) Nhấn Ctrl + H để vào Heu/Saturation  , sau đó chọn Colorize và rê thanh trượt để đổi màu cho ngọn lửa như hình

6.) Vào Layer > Duplicate layer…(Ctrl + J) để nhân đôi layer background
Sau đó vào :
Filter > Distort > Ripple(thông số như hình)

Đây là kết quả

Chúng ta vừa hoàn thành xong hiệu ứng tạo ngọn lửa đang cháy rất đẹp mắt và kỳ bí. Vậy nếu bạn cảm thấy thích thú với những tài liệu đồ họa này hay vẫn chưa chắc chắn nên học photoshop ở đâu...hãy cùng đưa ra ý kiến để có những bình luận tốt nhất.
Các bạn có thể tham khảo:
banner
Previous Post
Next Post

1 nhận xét:

Tin tức mới nhất