KHÓA HỌC PHOTOSHOP

Hướng dẫn tạo hiệu ứng tuyết rơi bằng photoshop

Bước 1:

Bước đầu tiên là chọn hình dạng bông tuyết mà bạn thích thêm vào ảnh của mình. Nếu muốn bạn có thể thay đổi màu bông tuyết thành màu đen và chọn màu Background là màu trắng.
chọn hình dạng bông tuyết mà bạn thích thêm vào ảnh của mình
Sau đó tiến hành lưu hình lại để sử dụng trong những bước sau.

Bước 2:

Click vào Edit > Define Brush Preset. Một hộp thoại xuất hiện, nhiệm vụ của bạn là điền tên Brush vào hộp thoại và click chọn OK.
iền tên Brush vào hộp thoại và click chọn OK.

Xem thêm: 14 bước đơn giản tạo hiệu ứng tuyết rơi cho bức ảnh

Bước 3:

Mở bức ảnh mà bạn muốn thêm hiệu ứng tuyết rơi. Trên Brushes Panel (bảng Brush), chọn Snowflake Brush (brush bông tuyết) mà bạn vừa tạo ở bước 2.
chọn Snowflake Brush (brush bông tuyết) mà bạn vừa tạo ở bước 2

Bước 4:

Trên Brush Panel (bảng Brush), mở Shape Dynamics, thiết lập giá trị Size Jiltervà Angle Jilter là 100%.
thiết lập giá trị Size Jilter và Angle Jilter là 100%

Xem thêm: Cách tạo bông tuyết bằng Photoshop 

Bước 5:

Trên Brush Panel (bảng Brush), tiếp tục mở Scattering. Thiết lập giá trịScatter lên 250% và chọn Both Axes trên hộp checkbox.
Thiết lập giá trị Scatter lên 250%

Tham khảo thêm: Làm ảnh sắc nét theo 2 cách bằng Photoshop

Bước 6:

Tiếp tục trên Brush Panel (bảng Brush), mở Transfer và thiết lập giá trị Flow Filter 50%.
mở Transfer và thiết lập giá trị Flow Filter 50%.

Bước 7:

Trên Brush Panel, click vào Brush Tip Shape ở phía trên cùng phần thiết lập hiệu ứng. Điều chỉnh giá trị Spacing lên 100% hoặc nếu bạn muốn tự điều chỉnh khoảng cách bông tuyết thì có thể tắt phần điều chỉnh Spacing.
  Điều chỉnh giá trị Spacing lên 100%
Và đây là kết quả cuối cùng:
Kết quả cuối cùng

Tài liệu học photoshop
banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét:

Tin tức mới nhất