KHÓA HỌC PHOTOSHOP

Cách làm ngọn lửa cháy

Cách làm ngọn lửa cháy. Với những công cụ trong học thiết kế đồ họa chúng ta thấy được cách để tạo ra một vật thể không quá khó khăn, chỉ cần ta nắm chắc các công cụ. Sau đây là cách làm ngọn lửa cháy bằng photoshop.
1.) Tạo 1 file mới , kích thước 500×500 pixel


2.) Nhấn D để phục hồi lại màu nền trước và màu nền sauSau đó lần lưựot vào :Filter > Render > Clouds....
Filter > Render > Difference Clouds…
Image > Adjustments > Invert or (Ctrl + I) 3.) Vào Image > Adjustments > Levels or (Ctrl + L)  – thông số như hình


3.)  vào Filter > Distort > Polar coordinates… (Polar to rectangular)
Sau đó vào :
Filter > Render > Lightening effects (try to put same settings…) – thông số như hình


4.) Vào Filter > Distort > Shear…Sau đó uốn dây cung theo các điểm neo mà các bạn tự tạo ra để uốn ngọn lửa

5.) Nhấn Ctrl + H để vào Heu/Saturation  , sau đó chọn Colorize và rê thanh trượt để đổi màu cho ngọn lửa như hình


6.) Vào Layer > Duplicate layer…(Ctrl + J) để nhân đôi layer background

Sau đó vào :
Filter > Distort > Ripple(thông số như hình)Đây là kết quả:

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong những bước để tạo nên ngọn lửa đang cháy. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm:
banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét:

Tin tức mới nhất