KHÓA HỌC PHOTOSHOP

Hướng dẫn vẽ con quái vật bằng adobe illustrator CS6

Khởi động Adobe Illustrator và vẽ một hình chữ nhật tròn
vẽ quái vật illustrator
Sử dụng công cụ Pen vẽ các đường xúc tác như sau:
vẽ quái vật bằng illutrator
Bước 2:
Bạn dùng công cụ Pen và vẽ thêm một vài đường xúc tác
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Bạn thêm đường Pen và bạn chọn Select the Round cap Option và chọn Rounded  eges
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Chuyển đổi đột quỵ này thành hình dạng bằng cách chọn các đối tượng và bạn vào Obejct/ Expand .
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Bạn chọn mã màu đen như sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Bước 3:
Sử dụng công cụ Pen  các bạn vẽ với các hướng khác nhau như sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Bước 4:
Bạn vẽ tiếp các đường nét chọn các đường tiếp xúc và chọn như sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Chọn tất cả các hình dạng và chọn công cụ Pathfinder chọn add  bạn sẽ được như sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Vẽ một vài mắt với hình bầu dục màu đen từ công cụ Circle
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Sử dụng Rounded Rectangle Tool để vẽ miệng, tiếp dùng công cụ như sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Bước 5:
Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái lưỡi với hình dạng như sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6
Bước 6:
Tô màu cho các hình sau:
Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Kết quả sau khi làm

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét:

Tin tức mới nhất